Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti
Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

Genel Bilgi

RTA Kandan Genomik DNAİzolasyon Kiti, içerdiği genomik DNA'ya özgü spin kolonları ve optimize edilmişsolüsyonları ile kan örneklerinden yüksek saflıkta kromozomal DNA elde edilmesi için dizayn edilmiştir. Zahmetli, zaman alıcı ve zararlı organik maddeler kullanılan klasik yöntemlerin aksine kitin metodolojisi basit, ekonomik ve hızlıdır.

Elde Edilen Ürünün Kullanım Alanları

Saflaştırılan DNA, PCR, Real-Time PCR, Klonlama, Restriksiyon enzim kesimi, Ligasyon, Hibridizasyon çalışmaları, Genotipleme, Sekans analizi gibi birçok moleküler teknikte rahatlıkla kullanılabilir.

Sistem

Spin kolon

Örnek

Taze kan veya sitrat, heparin ya da EDTA'da korunmuş donmuş kan

Miktar

200 µl kandan ortalama 6 µg DNA

Saflık

A 260 / A 280 oranı 1,80 - 1,90 arası

Süre

Yaklaşık 25 dakika

Katalog No

Test Sayısı

09001050

50 test

09001100

100 test

 


» Kullanim_Kilavuzu-RTA-Kandan_Genomik_DNA_Izolasyon_Kiti-Tr.pdf