Gaitadan DNA İzolasyon Kiti
Gaitadan DNA İzolasyon Kiti

RTA Gaitadan DNA İzolasyon Kiti, taze veya donmuş gaita örneklerinden hem mikrobiyal hem konak genomik DNA'sının izolasyonu için tasarlanmış in vitro nükleik asit ekstraksiyon sistemidir. İleri aşamadaki moleküler biyoloji uygulamalarıyla birlikte kullanılmaya yönelik örnek hazırlama amacıyla kullanılır. Araştırma amaçlı kullanılmak için tasarlanmıştır, hastalık tanı ve tedavisine yönelik değildir.

Kitin çalışma prensibi DNA'nın yüksek konsantrasyondaki kaotrofik tuzlar varlığında cam fiberi (silika) membranlara bağlanabilmesine dayanmaktadır. Kitin üstün performansa sahip olması, son derece dayanıklı parazit hücre duvarlarını parçalayarak açabilmesinin yanı sıra, gaitada mevcut PCR inhibitörlerini de uzaklaştırabilme yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

Kitin bir diğer dikkat çekici özelliği, kullanıcı dostu olmasıdır. Bu amaçla kit içeriğinde, örnek işlenmesini hayli kolaylaştıran, solüsyonu içerisinde hazır bulunan örnek toplama tüpleri bulunur.

İzolasyon işleminin sona ermesiyle beraber yüksek verimlilik ve saflıkta örnek elde edilir.

Sistem

Spin kolon

Örnek

Taze ya da donmuş gaita örneği (insan)

Miktar

10-30 µg

Saflık

A260/A280 oranı 1.80 - 1.90 arası» RTA_Gaitadan_genomik_DNA_izolasyon_kiti_IFU.pdf