Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti
Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti

Genel Bilgi

RTA Maya DNAİzolasyon Kiti ile Candida, Saccharomyces, Pichia, ve Schizosaccharomyces gibi birçok maya türünden yüksek saflıkta DNA elde edebilmektedir. İnsan hücrelerinde veya virüslerde kullanılan DNA saflaştırma yöntemlerine göre maya hücrelerinden DNA saflaştırma yöntemleri daha zaman alıcıdır ve düşük miktarda DNA elde edilmektedir. DNA'yıaçığa çıkarabilmek için öncelikle maya hücresinin çok sert olan hücre duvarınıortadan kaldırmak gerekmektedir. Maya hücre duvarları litikaz veya zimolaz gibi enzimlerle yıkılmaktadır. Bu işlemden sonra maya hücreleri kolaylıkla parçalanıp DNA saflaştırılmaktadır.

Elde edilen ürünün kullanım alanları

Saflaştırılan DNA, PCR, Real-Time PCR, Southern Blot, Restriksiyon enzim kesimi, Klonlama, Hibridizasyon çalışmaları,Genotipleme, Sekanslama gibi birçok moleküler teknikte rahatlıkla kullanılabilir.

Sistem

Sıvı yada katı besiyerinde maya kültürü

Örnek

Hücre türüne ve sayısına göre farklı miktarlarda DNA elde edilebilir.

Miktar

A 260 / A 280 oranı 1,80 - 1,90 arası

Saflık

Sıvı yada katı besiyerinde maya kültürü

Süre

Katalog No

Test Sayısı

09002050

50 test

09002100

100 test

 


» Kullanim_Kilavuzu-RTA-Mayadan_Genomik_DNA_Izolasyon_Kiti-Tr.pdf