Viral DNA İzolasyon Kiti
Viral DNA İzolasyon Kiti

Genel Bilgi

Nükleik asit tespitinde bazı uygulamalar, özellikle nükleik asitlerin ekstraksiyonu ve saflaştırılması aşamasında geri kazanım oranları ile ilgili çok duyarlı tekniklere ve verimliliğe ihtiyaç duyar. Örneğin PCR bazı viral enfeksiyonların laboratuvar ortamında hızlı bir şekilde teşhisine imkan vermiştir. Virüsler genelde serum veya plazma gibi biyolojik sıvılarda düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadırlar. RTA Viral DNA İzolasyon Kiti serum veya plazma örneklerinde bulunan virüslerden yüksek saflıkta DNA elde edebilmektedir, kit yüksek verimlilik sunar ve moleküler tanıda kullanım için pratik ve hızlı bir metodolojiye sahiptir.

Elde edilen ürünün kullanım alanları

Saflaştırılan DNA, PCR, Real-Time PCR, Southern Blot, Hibridizasyon çalışmaları, Genotipleme ve Sekans analizi gibi birçok moleküler teknikte rahatlıkla kullanılabilir.

Sistem

Spin Kolon

Örnek

Serum veya plazma

Miktar

Serum veya plazma Viral yüke göre farklı miktarlarda DNA elde edilmektedir.

Saflık

A 260 / A 280 oranı 1,80 - 1,90 arası

Süre

Yaklaşık 25 dakika

Katalog No

Test Sayısı

09006050

50 test

09006100

100 test


» Kullanim_Kilavuzu-RTA-Viral_DNA_Izolasyon_Kiti-Tr.pdf