Jel/PCR Saflaştırma Kiti
Jel/PCR Saflaştırma Kiti

Genel Bilgi

RTA Jel/PCR Purifikasyon Kiti agaroz jellerden (TBE veya TAE) DNA parçalarının hızlı geri kazanımı için ve PCR ürünlerinin hızlı saflaştırılmasıamacıyla dizayn edilmiş bir kittir. Kit agaroz, etidyum bromid, primerler, dNTPler, enzimler, tuzlar ve diğer katışıklıkların jel parçalarından ve PCR reaksiyonlarından uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. 50 baz çiftinden büyük DNA parçaları verimli olarak saflaştırılabilmektedir. DNA'nın yoğunluğuna ve uzunluğuna bağlı olmak üzere kitin geri kazanım oranları % 95'i bulmaktadır.

Elde Edilen Ürünün Kullanım Alanları

Saflaştırılan DNA, PCR, Real-Time PCR, Klonlama, Ligasyon, Restriksiyon enzim kesimi, Hibridizasyon çalışmaları, Sekans analizi gibi birçok moleküler teknikte rahatlıkla kullanılabilir.

Sistem

Serum veya plazma

Örnek

Agaroz jeller (TBE veya TAE) ve PCR ürünleri

Miktar

% 95'i bulan geri kazanım oranları

Saflık

A 260 / A 280 oranı 1,80 - 1,90 arası

Süre

PCR ürünleri için 10 dakika, agaroz jeller için 15 dakika

 

Katalog No

Test Sayısı

09009050

50 test

09009100

100 test

 


» Kullanim_Kilavuzu-RTA-Jel_PCR_Purifikasyon_Kiti-Tr.pdf