Hygislide
Hygislide

Hygislide; ilaç ve gıda endüstrisinde alan-yüzeylerin mikrobiyolojik kontrolleri, dezenfeksiyon kontrolleri ve personel hijyen kontrollerinin kolay ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlayan bir üründür. Yüzey ve alan kontrolleri dışında sıvı örneklerden çalışma için de uygundur. Bu nedenle suların ve diğer sıvıların mikrobiyolojik kontrolünde kullanılır. Hygislide; ilaç ve gıda endüstrileri dışında; kozmetik endüstrisi, boya endüstrisi, tekstil endüstrisindeki ihtiyaçlara uygundur.

Hygislide; iki farklı besi yeri dökülebilme özelliği ile tek bir slide üzerinde iki farklı tür mikroorganizmanın belirlenebilmesini sağladığı için verimlidir. Kromojenik Besiyerleri ile hazırlanan Hygislide çeşitleri ile mikroorganizmaların ek bir işleme gerek kalmadan koloni rengine göre direkt slide üzerinde identifikasyonu mümkün olur. Bu sayede kullanıcıya hem kolaylık, hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlar.

Hygislide kullanımı özel bir eğitim veya ekipman gerektirmez. Test sistemi bakterilerin ve mantarların sayımı için elverişlidir. Özel dış tasarımı sayesinde kontaminasyon riskini azaltır. Esnek yapısı düz olmayan katı yüzeylerden örnek almayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Şeffaf kap ile kolonilerin güvenli sayımı ve incelenmesi mümkün olur.

Aşağıdaki listede ürettiğimiz slide besiyerleri sıralanmıştır. Bu listede bulunmayan bir ürün için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Ürün İsmi

Katalog No

Hygislide Baird Parker Agar / Baird Parker Agar

06001

Hygislide Baird Parker Agar  / CHR. ECC

06002

Hygislide Blood Agar / EMB Agar

06003

Hygislide CHR. ECC/ CHR. ECC

06004

Hygislide CHR. ECC/ CHR. S.aureus

06005

Hygislide Malt Extract Agar / SDA

06006

Hygislide PCA / VRBA

06007

Hygislide DRBC Agar  / Nutrient Agar  w / TTC

06008

Hygislide CHR. ECC /  PCA

06009

Hygislide Mac Conkey Agar / PCA

06010

Hygislide Plate Count Agar / SDA

06011

Hygislide Rambach Agar / Rambach Agar

06012

Hygislide PDA / SDA

06013

Hygislide SDA / SDA

06014

Hygislide Chr. Candida / Chr. Candida

06018

Hygislide Chr. S.aureus / PCA

06020

Hygislide MacConkey Agar / MacConkey Agar

06025

Hygislide PCA / Chr. Salmonella

06026

Hygislide Chr. Salmonella / Chr. Salmonella

06027

Hygislide SDA / Chr. ECC

06028

Hygislide Baird Parker Agar/ Chr. Orientation

06029

Hygislide Chr. Mastitis GP / Chr. Mastitis GN

06030

Hygislide PCA / PCA

06031

Hygislide DRBC Agar / DRBC Agar

06032

Hygislide Chr. Salmonella / Chr. Listeria

06033

Hygislide Rambach Agar / Chr. Listeria

06034

Hygislide PCA / DRBC Agar

06035

Hygislide PCA/SS Agar

06036

Hygislide Chr.ECC  / Chr.Salmonella

06038

Hygislide Chr.ECC  / DRBC Agar

06039

Hygislide PCA / Chr. Candida

06040

Hygislide Chr.S.aureus / Chr.Pseudomonas

06041


» Kullanim_Kilavuzu-Hygislide-Tr.pdf