Membran Filtrasyon Kitleri
Membran Filtrasyon Kitleri

Membran filtrasyon yöntemi; genel olarak içme sularında ve diğer sıvı örneklerde mikrobiyolojik yükün belirlenmesi için kullanılır. Yüksek hacimli örneklerle çalışmaya ve sayım yapmaya elverişlidir. Ayrıca klasik prosedürlere göre daha hızlı ve güvenilir sonuçlar verir.

Bu yöntemde örnek; mikroorganizmaları tutabilecek por çapına sahip bir membran filtreden vakum kullanılarak süzülür ve steril bir emici pad üzerine emdirilmiş, aranan mikroorganizma türüne göre seçici veya genel bir besi yeri üzerine yerleştirilir. İnkübasyon sonrası membran filtre üzerindeki kareler yardımı ile sayım yapılır.

Membran Filtrasyon kitleri; membran filtrasyon yönteminin uygulanması için gerekli olan genel ve seçici besi yerlerinin yanı sıra membran filtre ve emici pad içeren petri kabını da içerir. Kitin bütün bileşenleri steril olarak sunulur ve böylece daha güvenilir sonuçlar elde edilmesi garanti edilir.

Ürün İsmi

Katalog No

M-CP Agar

06201

M-Chromogenic Liquid ECC Broth

06202

M-Nutrient-TTC Broth

06203

M-Brilliant Green Broth

06204

M-FC Broth

06205

M-Azide Dextrose Broth

06206

M-Endo Broth

06207

M-Chromogenic Pseudomonas Broth

06208

M-Clostridium Broth

06209

M-Green Yeast & Mold Broth

06210

M-KF Streptococus Broth

06211

M-Azide Agar

06212

M-R2A Farma kit

06300

M-Cetrimide Farma kit

06301


» Kullanim_Kilavuzu-Membran_Filtrasyon_Kitleri_Tr.pdf