Real-Time PCR Kitleri
Real-Time PCR Kitleri

TANI VE VİRAL YÜK TESPİT SİSTEMİ İÇİN REAL TİME PCR KİTLERİ

Tekrar üretilebilir, Hassas ve Kesin Analiz

Real Time PCR, nükleik asit sekanslarının özgül kantitatif tespitini sağlayarak günümüz tıp ve biyoloji dünyasında devrim yaratmıştır. Bu teknik, patolojik hastalıkların tanı ve tespitinde klinisyenlerin ve laboratuvar uzmanlarının birincil tercihi haline gelmiştir.

Viral Tanı süreçlerinde, viral nükleik asitin numuneden verimli ekstraksiyoru, ayrı saptanabilen iç kontroller, özgül tasarlanmış primer ve problar, WHO referanslarıyla kalibre edilmiş dış standartlar gibi bileşenlerin oluşturduğu güvenilir amplifikasyon sistemleri, özgül ve etkili sonuçlar sunar.

Derinlemesine bir araştırmanın ürünü olan RTA Real Time PCR kitleri, serum veya plazmadaki HBV, HCV, HIV-1, CMV vb viral nükleik asitlerin doğru ve kesin miktar tespitini sağlar. Yeniden üretilebilir, hassas ve kesin analiz için ürünlerimizle ilettiğimiz tecrübe ve bilgilerimizden faydalanmanızı teklif ediyoruz.

Sertifikasyon

In vitro tıbbi teşhis cihazları direktifi (98/79/EC) bir CE markalama direktifi olup, düzenleme gereksinimlerine in vitro tıbbi teşhis cihazı üreticilerinin uyması gereken bir kurallar bütünüdür. Direktifin amacı, sadece belirli kalite ve saflık gereklerini karşılayan ürünlerin diagnostik pazarında satılmasını sağlamaktır.

RTA Real Time PCR kitleri, bu direktif çerçevesinde MDC (Medical Device Certification) onaylı kuruluşu (0483, Stuttgart / Almanya) tarafından, konfirmasyon testleri PEI'da (Paul-Ehrlich-Institut) yapılmak suretiyle CE-IVD işaretli olarak sertifikalanmıştır.

Human Immunodeficiency Virus -1 RNA Tespiti

RTA HIV-1 Real Time PCR Kiti, insan serumu veya plazma örneklerinde bulunan HIV-1 RNA'nın kantitasyonunu belirlemek için yapılan bir in-vitro nükleik asit amplifikasyon testidir. Bu kit, antiviral tedavisi uygulanan kronik HIV-1 enfeksiyon hastalarının tedavi yönetiminde tüm klinik ve laboratuvar bulgularıyla birlikte, tanıya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

RTA HIV-1 Real-Time PCR Kit güvenilir ve etkili tanı için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar:

 • Yüksek tespit hassasiyeti

 • Geniş lineer aralık

 • Başlıca 9 alt HIV-1 genotipi için tam özgüllük

 • Tek aşamada Real Time revers transkripsiyon PCR

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • WHO uluslararası referans standartlarına göre kalibre edilmiş 4 adet dış kantitasyon standardı

 • Yaygın kullanılan PCR cihazları ile uyumluluk

 • 98/79/EC EU IVD Direktifine uygunluk

RTA HIV-1 Real Time PCR Kiti, HIV-1 genomunda korunmuş bir bölgeyi, Real Time PCR tekniği ile tespit etmek ve çoğaltmak üzere dizayn edilmiş olup nükleik asit varlığını reaksiyon ile eş zamanlı şekilde gösterir ve ortamdaki RNA varlığına göre floresan emisyon artışı prensibine dayalı hidroliz prob reaktifleriyle çalışır.

Örnek hazırlama: Real Time PCR çalışmalarında nükleik asit ekstraksiyonu belirleyici aşamalardan biridir. Yüksek verimde nükleik asit elde edilmesi ve inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması, amplifikasyon verimini arttırır. Bu, yanlış negatif PCR sonuçlarının önlenmesinde kritiktir.

RTA HIV-1 Real Time PCR Kiti en iyi performans için RTA Viral Nükleik Asit izolasyon Kiti ile çalışılmak üzere valide edilmiştir.

Analitik Hassasiyet

68 IU /mL RTA Voltran System

Özgüllük

%100

Genotip Tespit

HIV-1 M grup ve CRF?lerin bütün alt tipleri

Lineer Aralık

83 IU/ml-1x109 IU/ml

Real Time PCR Sistemleriyle uyumluluk

Inceptra 4840/9640/9696

Stratagene Mx3000p/Mx3005p

BioRad CFX96

Rotorgene

63IU/ml

84 IU/ml

78 IU/ml

94 IU/ml

Figür. BIO-RAD CFX96 cihazında kantitasyon standartlarının tespiti. NC: Negatif Kontrol


Katalog No

Test Sayısı

09013025

25 Test

09013100

100 Test


Cytomegalovirus DNA Tespiti

RTA CMV Real Time PCR Kiti, insan serumu veya plazma örneklerindeki CMV DNA kantitasyonu belirlemek için yapılan bir in-vitro nükleik asit amplifikasyon testidir. Bu kit, antiviral tedavisi uygulanan kronik CMV enfeksiyon hastalarının tedavi yönetiminde tüm klinik ve laboratuvar bulgularıyla birlikte, tanıya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

RTA CMV Real-Time PCR Kiti güvenilir ve etkili tanı için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

 • Yüksek tespit hassasiyeti

 • Geniş lineer aralık

 • Yüksek özgüllük

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • WHO uluslararası referans standartlarına göre kalibre edilmiş 4 adet dış kantitasyon standardı

 • Yaygın kullanılan PCR cihazları ile uyumluluk

 • 98/79/EC EU IVD direktifine uygunluk

RTA CMV Real Time PCR Kiti, CMV genomunda korunmuş bir bölgeyi, Real Time PCR tekniği ile tespit etmek ve çoğaltmak üzere dizayn edilmiş olup nükleik asit varlığını reaksiyon ile eş zamanlı şekilde gösterir ve ortamdaki DNA varlığına göre floresan emisyon artışı prensibine dayalı hidroliz prob reaktifleriyle çalışır.

Örnek hazırlama: Real Time PCR çalışmalarında nükleik asit ekstraksiyonu belirleyici aşamalardan biridir. Yüksek verimde nükleik asit elde edilmesi ve inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması, amplifikasyon verimini arttırır. Bu durum yanlış negatif PCR sonuçlarının önlenmesinde kritiktir.

RTA CMV Real Time PCR Kiti en iyi performans için RTA Viral DNA veya RTA Viral Nükleik Asit izolasyon kitleri ile çalışılmak üzere valide edilmiştir.

Analitik hassasiyet

60 IU/mL RTA Voltran Sistemi

Özgüllük

%100

Genotip tespiti

İlgili tüm genotipler ve alt tipler

Lineer Aralık

58,5 IU/mL - 1x109 IU/mL

Real Time PCR Sistemleriyle uyumluluk

Inceptra 4840/9640/96960

Stratagene Mx3000p/Mx3005p

BioRad CFX96

Rotorgene

103 IU/mL

116 IU/mL

60 IU/mL

93 IU/mLFigür. BIO-RAD CFX96 cihazında kantitasyon standartlarının tespiti. NC: Negatif Kontrol


Katalog No

Test Sayısı

09014025

25 Test

09014100

100 Test


Hepatit B Virüs DNA Tespiti

RTA HBV Real Time PCR Kiti, insan serumu ve plazma örneklerinde bulunan Hepatit B Virüs DNA'sının kantitasyonunu belirlemek için yapılan bir in-vitro nükleik asit amplifikasyon testidir. Bu kit, antiviral tedavisi uygulanan kronik HBV enfeksiyonu hastalarının tedavi yönetiminde tüm klinik ve laboratuvar bulgularıyla birlikte, tanıya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

RTA HBV Real Time PCR Kit güvenilir ve etkili tanı için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

 • Yüksek tespit hassasiyeti

 • Geniş lineer aralık

 • 8 ayrı HBV genotipi için tam özgüllük

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • WHO uluslararası referans standartlarına göre kalibre edilmiş 4 adet dış kantitasyon standardı

 • Yaygın kullanılan PCR cihazları ile uyumluluk

 • 98/79/EC EU IVD Direktifine uygunluk

RTA HBV Real Time PCR Kiti, HBV genomunda korunmuş bir bölgeyi, Real Time PCR tekniği ile tespit etmek ve çoğaltmak üzere dizayn edilmiş olup nükleik asit varlığını reaksiyon ile eş zamanlı şekilde gösterir ve ortamdaki DNA varlığına göre floresan emisyon artışı prensibine dayalı hidroliz prob reaktifleriyle çalışır.

Örnek hazırlama: Real Time PCR çalışmalarında nükleik asit ekstraksiyonu belirleyici aşamalardan biridir. Yüksek verimde nükleik asit elde edilmesi ve inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması, amplifikasyon verimini arttırır. Bu durum yanlış negatif PCR sonuçlarının önlenmesinde kritiktir.

RTA HBV Real Time PCR Kiti en iyi performans için RTA Viral DNA veya RTA Viral Nükleik Asit izolasyon kitleri ile çalışılmak üzere valide edilmiştir.

Analitik Hassasiyet

10 IU /mL RTA Voltran System

Özgüllük

%100

Genotip Tespit

8 HBV genotipi

Lineer Aralık

9,9 IU/ml-1x109 IU/ml

Real Time PCR Sistemleriyle uyumluluk

Inceptra 4840/9640/9696

Stratagene Mx3000p/Mx3005p

Light Cycler

BioRad CFX96

Rotorgene

11,8 IU/ml

22,1 IU/ml

25,1 IU/ml

10 IU/ml

27 IU/ml

Figür. BIO-RAD CFX96 cihazında kantitasyon standartlarının tespiti. NC: Negatif Kontrol


Katalog No

Test Sayısı

09011025

25 Test

09011100

100 Test


Hepatit C Virus RNA Tespiti

RTA HCV Real Time PCR Kiti, insan serumu veya plazma örneklerinde Hepatit C Virus RNA kantitasyonu belirlemek için yapılan bir in-vitro nükleik asit amplifikasyon testidir. Bu kit, antiviral tedavisi uygulanan kronik HCV enfeksiyon hastalarının tedavi yönetiminde tüm klinik ve laboratuvar bulgularıyla birlikte, tanıya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

RTA HCV Real Time PCR Kiti güvenilir ve etkili tanı için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar

 • Yüksek tespit hassasiyeti

 • Geniş lineer aralık

 • 7 ayrı HCV genotipi için tam özgüllük

 • Tek aşamada Real Time revers transkripsiyon PCR

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • WHO Uluslararası referans standartlarına göre kalibre edilmiş 4 dış kantitatif standart

 • Yaygın olarak kullanılan PCR cihazlarına uyumluluk

 • 98/79/EC EU IVD direktifine uygunluk

RTA HCV Real Time PCR Kiti, HCV genomunda korunmuş bir bölgeyi, Real Time PCR tekniği ile tespit etmek ve çoğaltmak üzere dizayn edilmiş olup nükleik asit varlığını reaksiyon ile eş zamanlı şekilde gösterir ve ortamdaki RNA varlığına göre floresan emisyon artışı prensibine dayalı hidroliz prob reaktifleriyle çalışır.

Örnek hazırlama: Real Time PCR çalışmalarında nükleik asit ekstraksiyonu belirleyici aşamalardan biridir. Yüksek verimde nükleik asit elde edilmesi ve inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması, amplifikasyon verimini arttırır. Bu durum yanlış negatif PCR sonuçlarının önlenmesinde kritiktir.

RTA HCV Real Time PCR Kiti en iyi performans için RTA Viral RNA izolasyon Kiti ile valide edilmiştir.Analitik hassasiyet

15 IU/mL RTA Voltran Sistemi

Özgüllük

%100

Genotip tespit

Tüm 7 HCV genotipi

Lineer Aralık

14 IU/mL - 1x109 IU/mL

Real Time PCR Sistemleriyle uyumluluk

Inceptra 4840/9640/96960

Stratagene Mx3000p/Mx3005p

Light cycler

BioRad CFX96

Rotorgene

9,5 IU/mL

10,4 IU/mL

23,6 IU/mL

14 IU/mL

16 IU/mL

Figür. BIO-RAD CFX96 cihazında kantitasyon standartlarının tespiti. NC: Negatif KontrolKatalog No

Test Sayısı

09012025

25 Test

09012100

100 Test


Hepatit C Virüsü (HCV) Genotipleme (CE IVD)

RTA HCV Genotipleme qPCR Kiti, insan serumu veya plazma örneğinde bulunan (EDTA) Hepatit C virüsü (HCV) genotiplerini saptamak için yapılan bir in-vitro nükleik asit amplifikasyon testidir. RTA HCV Genotip qPCR; HCV-1a, 1b, 2, 3, 4, 5 ve 6 HCV Genotiplerini saptar. RTA HCV Genotip qPCR Kiti, HCV enfeksiyon hastalarının antiviral tedavi yönetiminde tüm klinik ve laboratuvar bulgularıyla birlikte, tanıya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

RTA HCV Genotip qPCR Kiti, güvenilir ve etkili tanı için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar

 • 3 farklı tüpte HCV genotiplerinin tespitinde yüksek hassasiyet

 • 1a ve 1b alt tiplerinin yüksek kesinlik ile ayrımı

 • Sekanslama ile yüksek uyumlu sonuçlar (>99%)

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • 98/79/EC EU IVD Direktifine uygunluk

Örnek hazırlığı: Real Time PCR çalışmalarında nükleik asit ekstraksiyonu belirleyici aşamalardan biridir. Yüksek verimde nükleik asit elde edilmesi ve inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması, amplifikasyon verimini arttırır. Bu durum yanlış negatif PCR sonuçlarının önlenmesinde kritiktir.

RTA HCV Genotipleme Real Time PCR Kiti en iyi performans için RTA Viral Nükleik Asit izolasyon Kiti ile valide edilmiştir.


Belirlenen Genotipler & Alt tipler

1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6,

Analitik Hassasiyet

34-155 IU/ml arasında

Özgüllük

>99%

Hedef Bölge

5'UTR, NS5b ve NS3

Kontroller

İnternal Kontrol ve Pozitif Kontrol

Real Time PCR Sistemleriyle uyumluluk

Biorad CFX96

Figür. BIO-RAD CFX96 cihazında Hepatit C Virüs (HCV) RNA genotiplerinin tespiti


Katalog No

Test Sayısı

09024024

24 Test
Mikobakteri Tüberküloz Kompleks DNA Tespiti

RTA MTBC Real Time PCR Kiti, balgam, bronkoalveolar lavaj veya bronş salgısı klinik örneklerinden M. tuberculosis kompleks (M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. canettii, M. microti, M. pinnipedii) DNA'sının varlığını tespit etmek için tasarlanmış in-vitro nükleik asit amplifikasyon testidir.

RTA MTBC Real-Time PCR Kiti, güvenilir ve etkili tanı için ihtiyacınız olan herşeyi sağlar.

 • Yüksek tanı hassasiyeti

 • İlgili bütün türleri kapsayan tam özgüllük

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • Pozitif kontrol

 • 98/79/EC EU IVD Direktifine uygunluk

RTA MTBC Real Time PCR Kiti, MTBC genomunda korunmuş bir bölgeyi Real Time PCR tekniğiyle tespit etmek ve çoğaltmak üzere dizayn edilmiş olup nükleik asit varlığını reaksiyon ile eş zamanlı şekilde gösterir ve ortamdaki DNA varlığına göre, floresan emisyon artışı prensibine dayalı hidroliz prob reaktifleriyle çalışır.

Örnek Hazırlama: Tüberküloz tedavisinin klinik teşhisi için balgam, bronşoalveolar lavaj ve bronş salgısı gibi klinik örneklerinden yüksek saflıkta MTBC DNA izolasyonu gereklidir. RTA mikobakteri DNA izolasyon kiti, klinik örneklerden alınan yüksek saflıktaki MTBC DNA'sının hızlı ve basit bir şekilde izole edilmesini sağlar.

Analitik Hassasiyet

0,31 copies /µL

Özgüllük

%99

Real Time PCR Sistemleriyle uyumluluk

BioRad CFX96

Figür. BIO-RAD CFX96 cihazı ile kantitasyon Standartlarının SaptanmasıKatalog No

Test Sayısı

09016025

25 Test

09016100

100 Test


Toxoplasma gondii DNA Tespiti

RTA T.gondiiin-vitro nükleik asit amplifikasyon testi, potansiyel enfeksiyon durumunda insan kan örneklerinde bulunanT. gondii DNA'sının miktarını tespit eder. Kit, potansiyel T. gondii enfeksiyonu hastalarının tedavi yönetiminde tüm klinik ve laboratuvar bulgularıyla birlikte, tanıya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

RTA T.gondii Real-Time PCR Kiti, güvenilir ve etkili tanı için  ihtiyacınız olan herşeyi sağlar.

 • Yüksek tespit hassasiyeti

 • Geniş lineer aralık

 • Yüksek özgüllük

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • WHO Uluslararası standartlarına göre kalibre edilmiş 4 dış kantitatif standart

 • Yaygın kullanılan PCR cihazlarına uyumluluk

RTA T. gondiiReal Time PCR kiti T. gondii genomunda korunmuş bir bölgeyi Real Time PCR tekniğiyle tespit etmek ve çoğaltmak üzere dizayn edilmiş olup nükleik asit varlığını reaksiyon ile eş zamanlı şekilde gösterir ve ortamdaki DNA varlığına göre floresan emisyon artışı prensibine dayalı hidroliz prob reaktifleriyle çalışır.

Örnek hazırlığı:Real Time PCR çalışmalarında nükleik asit ekstraksiyonu belirleyici aşamalardan biridir. Yüksek verimde nükleik asit elde edilmesi ve inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması, amplifikasyon verimini arttırır. Bu durum yanlış negatif PCR sonuçlarının önlenmesinde kritiktir.

RTA T. gondii Real Time PCR kiti en iyi performans için RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon kiti ile valide edilmiştir.

Analitik Hassasiyet

10 IU/ml

Özgüllük

%100

Lineer Aralık

10 IU/ml-1x109 IU/ml

Real Time PCR Sistemleriyle uyumluluk

Bio-Rad CFX96 Real Time PCR Sistemi

Figür.T. gondii kantitatif standartları(Bio-Rad CFX96) QS-1 ve QS-2Katalog No

Test Sayısı

09032025

25 Test

09032100

100 Test


P. jirovecii DNA Tespiti

RTA P. jiroveciiReal Time PCR kiti insan bronkoalveolar lavaj örneklerinden P. jirovecii DNA'sı varlığı ve miktarını tespit eder. Kit, potansiyel P. jirovecii enfeksiyonlu hastaların tedavisinde ilgili klinik ve laboratuvar verileri ile kullanılabilecek bir yardımcı araç olarak tasarlanmıştır.

P. jiroveciiReal Time PCR kiti, etkili ve güvenilir tespit için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar:

 • Yüksek tespit hassasiyeti

 • Geniş lineer aralık

 • Yüksek özgüllük

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • WHO CE işaretli referans materyallerine göre kalibre edilmiş 4 dış kantitatif standart

 • Yaygın kullanılan PCR cihazlarına uyumluluk

 • 98/79 EC EU IVD direktifi uygunluğu

RTA P. jiroveciiReal Time PCR kiti P. jirovecii genomunda korunmuş bir bölgeyi Real Time PCR tekniğiyle tespit etmek ve çoğaltmak üzere dizayn edilmiş olup nükleik asit varlığını reaksiyon ile eş zamanlı şekilde gösterir ve ortamdaki DNA miktarına göre floresan emisyon artışı prensibine dayalı, hidroliz prob reaktifleriyle çalışır.

Örnek hazırlığı:Real Time PCR çalışmalarında nükleik asit ekstraksiyonu belirleyici aşamalardan biridir. Yüksek verimde nükleik asit elde edilmesi ve inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması, amplifikasyon verimini arttırır. Bu durum, yanlış negatif PCR sonuçlarının önlenmesinde kritiktir.

RTA P. jirovecii Real Time PCR kiti en iyi performans için RTA Bronkoalveolar Lavaj Numunelerinden (BAL) DNA İzolasyon kiti ile valide edilmiştir.

Analitik hassasiyet

10 kopya/mL

Özgüllük

%100

Lineer Aralık

10 kopya/mL - 1x109kopya/mL

Uyumlu olunan RT cihazları

Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Sistemi

Figür.P. jirovecii kantitatif standartları (Bio-Rad CFX96) QS-1, QS-2, QS-3Katalog No

Test Sayısı

09033025

25 Test

09033100

100 Test


E. Histolytica DNA Tespiti

RTA E. histolyticaReal Time PCR kiti, insan gaitaörneklerindeE. histolytica DNA'sı varlığı ve miktarını tespit eder. Kit, potansiyel E. histolytica enfeksiyonlu hastaların tedavisinde ilgili klinik ve laboratuvar verileri ile kullanılabilecek bir yardımcı araç olarak tasarlanmıştır.

E. histolyticaReal Time PCR kiti, etkili ve güvenilir tespit için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar:

 • Yüksek tespit hassasiyeti

 • Geniş lineer aralık

 • Yüksek özgüllük

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • ATCC sertifikalı referans materyallerine göre kalibre edilmiş 4 dış kantitatif standart

 • Yaygın kullanılan PCR cihazlarına uyumluluk

 • 98/79 EC EU IVD direktifi uygunluğu

RTA E. histolyticaReal Time PCR kiti E. histolyticagenomunda korunmuş bir bölgeyi Real Time PCR tekniğiyle tespit etmek ve çoğaltmak üzere dizayn edilmiş olup nükleik asit varlığını reaksiyon ile eş zamanlı şekilde gösterir ve ortamdaki DNA miktarına göre, floresan emisyon artışı prensibine dayalı, hidroliz prob reaktifleriyle çalışır.

Örnek hazırlığı:Real Time PCR çalışmalarında nükleik asit ekstraksiyonu belirleyici aşamalardan biridir. Yüksek verimde nükleik asit elde edilmesi ve inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması, amplifikasyon verimini arttırır. Bu durum yanlış negatif PCR sonuçlarının önlenmesinde kritiktir.

RTA E. histolyticaReal Time PCR kiti en iyi performans için RTA Gaitadan DNA İzolasyon kiti ile valide edilmiştir.

Analitik Hassasiyet

10 copies /Ml

Spesifiklik

%100

Lineer Aralık

10 copies/ml-1x109 IU/ IU/mL

Real Time PCR cihazları ile uyumluluk

BioRad CFX96 Real-Time PCR sistemi

Figür:E. histolyticakantitasyon standartları (Bio-Rad CFX96) QS-1, QS-2, QS-3, QS-4Katalog No

Test Sayısı

09034025

25 Test

09035100

100 Test


Entamoeba histolytica& E. dispar& E. moshkovskii Multiplex DNA Tespiti

RTA E. histolytica & E. dispar & E. moshkovskii multipleks in-vitro nükleik asit amplifikasyon testi, insan gaita örneklerinde E. histolytica, E. dispar  ve/veya E. moshkovskii DNA'sını tespit eder. Kit, potansiyel enfeksiyon durumlarında ilgili klinik ve laboratuvar verileri ile kullanılabilecek bir yardımcı araç olarak tasarlanmıştır.

RTA E. histolytica & E. dispar & E. moshkovskii Multipleks Real Time PCR kiti, etkilii ve güvenilir tespit için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar:

 • Yüksek tespit hassasiyeti

 • Yüksek özgüllük

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • 3 pozitif kontrol

 • Yaygın kullanılan PCR cihazlarına uyumluluk

 • 98/79 EC EU IVD direktifi uygunluğu

RTA E. histolytica & E. dispar & E. moshkovskii Multipleks Real Time PCR kiti E. histolytica, E. dispar ve E. moshkovskii genomlarında korunmuş bölgeleri Real Time PCR tekniğiyle tespit etmek ve çoğaltmak üzere dizayn edilmiş olup nükleik asit varlığını reaksiyon ile eş zamanlı şekilde gösterir ve ortamdaki DNA varlığına göre floresan emisyon artışı prensibine dayalı hidroliz prob reaktifleriyle çalışır.

Örnek hazırlığı: Real Time PCR çalışmalarında nükleik asit ekstraksiyonu belirleyici aşamalardn biridir. Yüksek verimde nükleik asit elde edilmesi ve inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması, amplifikasyon verimini arttırır. Bu durum yanlış negatif PCR sonuçlarının önlenmesinde kritiktir.

RTA E. histolytica & E. dispar & E. moshkovskii Multipleks Real Time PCR kiti, en iyi performans için RTA Gaitadan DNA İzolasyon kiti ile valide edilmiştir.Analitik hassasiyet

100kopya/ml

Özgüllük

%100

Real Time PCR sistemlerine uygunluk

Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Sistemi

Figür.Bio-Rad CFX96 içerisindeki iç control ile pozitif kontrollerin tek tüp Real-Time PCR analizi (FAM-E. histolytica, Tx Kırmızısı-E. dispar, Cy5-E. moshkovskii, HEX-iç kontrol)Katalog No

Test Sayısı

09035025

25 Test

09035100

100 Test


Herpes Simplex-1&2 Multipleks DNA Tespiti

RTA HSV-1&2 Multipleks in-vitro nükleik asit amplifikasyon testi, insan serum örneklerinden Herpes Simplex Tip 1 ve Tip 2 virüs DNA'sını tespit eder. Kit, transplantasyon hastalıklarının tedavisinde ilgili klinik ve laboratuvar verileri ile kullanılabilecek bir yardımcı araç olarak tasarlanmıştır.

RTA HSV-1&2 Multipleks Real Time PCR kiti, etkilii ve güvenilir tespit için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar:

 • Yüksek tespit hassasiyeti

 • Yüksek özgüllük

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • 2 pozitif kontrol

 • Yaygın kullanılan PCR cihazlarına uyumluluk

 • 98/79 EC EU IVD direktifi uygunluğu

RTA HSV-1&2 Multipleks Real Time PCR kiti HSV-1 ve HSV-2 genomunda korunmuş bölgeleri Real Time PCR tekniğiyle tespit etmek ve çoğaltmak üzere dizayn edilmiş olup nükleik asit varlığını reaksiyon ile eş zamanlı şekilde gösterir ve ortamdaki DNA varlığına göre floresan emisyon artışı prensibine dayalı hidroliz prob reaktifleriyle çalışır.

Örnek hazırlığı:Real Time PCR çalışmalarında nükleik asit ekstraksiyonu belirleyici aşamalardn biridir. Yüksek verimde nükleik asit elde edilmesi ve inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması, amplifikasyon verimini arttırır. Bu durum yanlış negatif PCR sonuçlarının önlenmesinde kritiktir.

RTA HSV-1&2 Multipleks Real Time PCR kiti, en iyi performans için RTA Viral DNA İzolasyon kiti ile valide edilmiştir.

Analitik hassasiyet

HSV-1 için 63 kopya/mL

HSV-2 için 58 kopya/mL

Özgüllük

%100

Real Time PCR Sistemleriyle uyumluluk

Bio-Rad CFX96 Real Time PCR Sistemi


Figür.Tek tüpte multipleks HSV-1(mavi), HSV-2 (yeşil) ve internal kontrol (kırmızı) tespiti (BioRad CFX96) HSV-1, HSV-2 ve internal kontrol.Katalog No

Test Sayısı

09018025

25 Test

09018100

100 Test


Epstein-Barr Virüs DNA Tespiti

RTA EBV Real Time PCR kiti insan serum örneklerinden EBV DNA'sı varlığı ve miktarını tespit eder. Kit, transplantasyon hastalıklarının tedavisinde ilgili klinik ve laboratuvar verileri ile kullanılabilecek bir yardımcı araç olarak tasarlanmıştır.

EBV Real Time PCR kiti, etkili ve güvenilir tespit için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar:

 • Yüksek tespit hassasiyeti

 • Geniş lineer aralık

 • Yüksek özgüllük

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • WHO Uluslararası standartlarına göre kalibre edilmiş 4 dış kantitatif standart

 • Yaygın kullanılan PCR cihazlarına uyumluluk

 • 98/79 EC EU IVD direktifi uygunluğu


RTA EBV Real Time PCR kiti EBV genomunda korunmuş bir bölgeyi Real Time PCR tekniğiyle tespit etmek ve çoğaltmak üzere dizayn edilmiş olup nükleik asit varlığını reaksiyon ile eş zamanlı şekilde gösterir ve ortamdaki DNA varlığına göre floresan emisyon artışı prensibine dayalı hidroliz prob reaktifleriyle çalışır.

Örnek hazırlığı:Real Time PCR çalışmalarında nükleik asit ekstraksiyonu belirleyici aşamalardn biridir. Yüksek verimde nükleik asit elde edilmesi ve inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması, amplifikasyon verimini arttırır. Bu durum yanlış negatif PCR sonuçlarının önlenmesinde kritiktir.

RTA EBV Real Time PCR kiti en iyi performans için RTA Viral DNA İzolasyon kiti ile valide edilmiştir.

Analitik hassasiyet

52 IU/mL

Özgüllük

%100

Real Time PCR Sistemleriyle uyumluluk

Bio-Rad CFX96 Real Time PCR SistemiFigür. EBV kantitatif standartlarının tespiti (BioRad CFX96) QS-1, QS-2, QS-3 ve QS-4Katalog No

Test Sayısı

09019025

25 Test

09019100

100 Test


Varicella Zoster Virüs DNA Tespiti

RTA VZV Real Time PCR kiti insan serum örneklerinden EBV DNA'sı varlığı ve miktarını tespit eder. Kit, transplantasyon hastalıklarının tedavisinde ilgili klinik ve laboratuvar verileri ile kullanılabilecek bir yardımcı araç olarak tasarlanmıştır.

VZV Real Time PCR kiti, etkili ve güvenilir tespit için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar:

 • Yüksek tespit hassasiyeti

 • Geniş lineer aralık

 • Yüksek özgüllük

 • Ekstraksiyon sırasında eklenen internal kontrol ile bütünsel süreç kontrolü

 • WHO CE işaretli referans materyallerine göre kalibre edilmiş 4 dış kantitatif standart

 • Yaygın kullanılan PCR cihazlarına uyumluluk

 • 98/79 EC EU IVD direktifi uygunluğu

RTA VZV Real Time PCR kiti VZV genomunda korunmuş bir bölgeyi Real Time PCR tekniğiyle tespit etmek ve çoğaltmak üzere dizayn edilmiş olup nükleik asit varlığını reaksiyon ile eş zamanlı şekilde gösterir ve ortamdaki DNA varlığına göre floresan emisyon artışı prensibine dayalı hidroliz prob reaktifleriyle çalışır.

Örnek hazırlığı:Real Time PCR çalışmalarında nükleik asit ekstraksiyonu belirleyici aşamalardn biridir. Yüksek verimde nükleik asit elde edilmesi ve inhibitörlerin ortamdan uzaklaştırılması, amplifikasyon verimini arttırır. Bu durum yanlış negatif PCR sonuçlarının önlenmesinde kritiktir.

RTA VZV Real Time PCR kiti en iyi performans için RTA Viral DNA İzolasyon kiti ile valide edilmiştir.

Analitik hassasiyet

55 kopya/mL

Özgüllük

%100

Real Time PCR Sistemleriyle uyumluluk

Bio-Rad CFX96 Real Time PCR Sistemi

Figür . VZV kantitatif standartlarının tespiti (BioRad CFX96) QS-1, QS-2, QS-3, QS-4Katalog No

Test Sayısı

09020025 

25 Test

09020100

100 Test

» Brochure-qPCRKits.pdf