Nükleik Asit İzolasyon Kitleri
Nükleik Asit İzolasyon Kitleri

Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti taze veya parafine gömülmüş dokulardan saf genomik DNA elde etmek için geliştirilmiş hızlı ve kolay bir metottur. Zahmetli, zaman alıcı ve zararlı organik maddeler kullanılan klasik yöntemlerin aksine özel olarak dizayn edilen DNA'ya özgü spin kolonları ve optimize edilmiş liziz ve yıkama solüsyonları içeren kit ile yüksek verim ve kalitede genomik DNA elde edilir. Kit, tüm katı doku örneklerinden genomik DNA elde etmede kullanılabilir.

Elde Edilen Ürünün Kullanım Alanları: Saflaştırılan DNA, PCR, Real-Time PCR, Klonlama, Restriksiyon enzim kesimi, Ligasyon, Hibridizasyon çalışmaları, Genotipleme, Sekans analizi gibi birçok moleküler teknikte rahatlıkla kullanılabilir.

Sistem

Spin kolon

Örnek

Doku veya parafine edilmiş doku

Miktar

Hücre kültürüne veya sayısına göre farklı miktarda DNA elde edilebilir.

Saflık

A 260 / A 280 oranı 1,80 - 1,90 arası

Süre

Dokunun türüne göre işlem süresi değişiklik gösterebilir.

Katalog No

Test Sayısı

09003050

50 test

09003100

100 test

 Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti, içerdiği genomik DNA'ya özgü spin kolonları ve optimize edilmiş solüsyonları ile kan örneklerinden yüksek saflıkta kromozomal DNA elde edilmesi için dizayn edilmiştir. Zahmetli, zaman alıcı ve zararlı organik maddeler kullanılan klasik yöntemlerin aksine kitin metodolojisi basit, ekonomik ve hızlıdır.

Elde Edilen Ürünün Kullanım Alanları: Saflaştırılan DNA, PCR, Real-Time PCR, Klonlama, Restriksiyon enzim kesimi, Ligasyon, Hibridizasyon çalışmaları, Genotipleme, Sekans analizi gibi birçok moleküler teknikte rahatlıkla kullanılabilir.

Sistem

Spin kolon

Örnek

Taze kan veya sitrat, heparin ya da EDTA?da korunmuş donmuş kan

Miktar

200 µl kandan ortalama 6 µg DNA

Saflık

A 260 / A 280 oranı 1,80 - 1,90 arası

Süre

Yaklaşık 25 dakika

Katalog No

Test Sayısı

09001050

50 test

09001100

100 test

 Viral NA İzolasyon Kiti

Serum ve plazma örneklerinden yüksek saflıkta viral nükleik asit elde edilmesi tıp ve moleküler araştırma disiplinlerinde büyük önem taşımaktadır. Viral etkenler içeren serum ve plazma örneklerinden RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti sayesinde yüksek saflıkta, hızlı ve basit bir yöntemle viral nükleik asitler elde edilir. Viral nükleik asitlere özel olarak dizayn edilmiş silika bazlı spin kolonların ve optimize edilmiş liziz ve yıkama solüsyonlarının içeriği sayesinde işlem sonucunda yüksek verimlilikte ve saflıkta viral DNA ve RNA elde edilebilmektedir. Kit'in kolay çalışma prosedürü sayesinde basit laboratuar altyapısı ile aynı anda birçok örnekten viral nükleik asitler saflaştırılabilmektedir.

Elde Edilen Ürünün Kullanım Alanları: Saflaştırılan viral nükleik asitler direkt olarak RT-PCR, qRT-PCR, qPCR, virüslerin tespit edilmesi, viral yük belirlenmesi ve viral genotipleme gibi çeşitli işlemler için uygundur.

Sistem

Spin Kolon

Örnek

500 µl Serum veya plazma

Miktar

Serum veya plazma Viral yüke göre farklı miktarlarda DNA elde edilmektedir.

Saflık

A 260 / A 280 oranı 1,80 - 1,90 arası

Süre

Yaklaşık 25 dakika

Katalog No

Test Sayısı

09029050

50 test

09029100

100 test

 Viral DNA İzolasyon Kiti

Nükleik asit tespitinde bazı uygulamalar, özellikle nükleik asitlerin ekstraksiyonu ve saflaştırılması aşamasında geri kazanım oranları ile ilgili çok duyarlı tekniklere ve verimliliğe ihtiyaç duyar. Örneğin PCR bazı viral enfeksiyonların laboratuvar ortamında hızlı bir şekilde teşhisine imkan vermiştir. Virüsler genelde serum veya plazma gibi biyolojik sıvılarda düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadırlar. RTA Viral DNA İzolasyon Kiti serum veya plazma örneklerinde bulunan virüslerden yüksek saflıkta DNA elde edebilmektedir, kit yüksek verimlilik sunar ve moleküler tanıda kullanım için pratik ve hızlı bir metodolojiye sahiptir.

Elde Edilen Ürünün Kullanım Alanları: Saflaştırılan DNA, PCR, Real-Time PCR, Southern Blot, Hibridizasyon çalışmaları, Genotipleme ve Sekans analizi gibi birçok moleküler teknikte rahatlıkla kullanılabilir.

Sistem

Spin Kolon

Örnek

Serum veya plazma

Miktar

Serum veya plazma Viral yüke göre farklı miktarlarda DNA elde edilmektedir.

Saflık

A 260 / A 280 oranı 1,80 - 1,90 arası

Süre

Yaklaşık 25 dakika

Katalog No

Test Sayısı

09006050

50 test

09006100

100 test

 Viral RNA İzolasyon Kiti

Serum ve plazma örneklerinden yüksek saflıkta viral RNA elde edilmesi tıp ve moleküler araştırma disiplinlerinde büyük önem taşımaktadır. Viral etkenler içeren serum ve plazma örneklerinden RTA Viral RNA izolasyon kiti sayesinde yüksek saflıkta, hızlı ve basit bir yöntemle viral RNA elde edilir. Enzimatik bir işlem gerektirmeden 20-25 dakikada çalışma tamamlanabilmektedir. Viral RNA'ya özel olarak dizayn edilmiş silika bazlı spin kolonların ve optimize edilmiş liziz ve yıkama solüsyonlarının içeriği sayesinde işlem sonucunda yüksek verimlilikte ve saflıkta viral RNA elde edilebilmektedir.

Elde Edilen Ürünün Kullanım Alanları: Saflaştırılan RNA, RT-PCR, Real-Time RT-PCR, Northern blot gibi birçok moleküler teknikte rahatlıkla kullanılabilir.

Sistem

Spin kolon

Örnek

Serum veya plazma

Miktar

Viral yüke göre farklı miktarlarda RNA elde edilmektedir.

Süre

Yaklaşık 25 dakika

 

Katalog No

Test Sayısı

09010050

50 test

09010100

100 test» Brochure-Isolation-Kits.pdf
» RTA Viral DNA Isolation Kit Revision 00 TR & ENG
» RTA Viral RNA Isolation Kit Revision 01 ENG-TR
» RTA Viral NA Isolation Kit Revision 00 ENG&TR