Gaitada Gizli Kan (FOB)
Gaitada Gizli Kan (FOB)

Kullanım Amacı

Bu test insan gaita örneklerinde insan hemoglobinini kalitatif olarak tespit etmek amacıyla kullanılır. Profesyonel kullanıma yönelik bir vücut dışı tanı testidir.

Genel Bilgi

Gaitada gizli kan taraması, gastrointestinal sistemde olan ülser lezyonların değerlendirilmesinde tanısal açıdan önemli bir testtir. Bu testlerin erken tanı olanağı sağlayarak kolorektal kanserlere bağlı mortalite oranını düşürdüğü çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Bu test özel bir diyet gerektirmeksizin yüksek duyarlılık ve özgüllükle gaitada bulunan kanı tespit eder.

Kit İçeriği

  • Test kasetleri
  • Örnek ekstraksiyon tüpleri
  • Kullanım kılavuzu
  • Pozitif kontrol (isteğe bağlı)

Katalog No

Test Sayısı

05007

25 test
» Prospektus-FOB-Tr.pdf