Genel Kurullar
   Genel Kurullar


Ortaklar Tarafindan Verilen Taahhutler
Sirket Tarafindan Verilen Satmama Taahhudu
Olaganustu Genelkurul Tutanagi Gk2014 04 09
Olagan Genelkurul Tutanagi Gk2014 03 18
Bilgilendirme Politikasi
Kar Dagitim Tablosu
Genel Kurul Davet 30042015
Vekaletname
Davetiye
Yonetim Kurulu Karari
Vekaletname
2016 Olağan Genel Kurul Gündemi
2016 Genel Kurul Toplantı Davet Yazısı
2016 Genel Kurul Vekaletname
2016 Kar Dağıtım Tablosu
2016 Genel Kurul Tutanağı
2016 Genel Kurul Hazirun