TR EN
+90 262 648 53 00
Anasayfa > Ürünler > Araştırma > Nükleik Asit İzolasyon Kitleri > Dna-Rna-Protein İzolasyon Kiti

DNA-RNA-Protein İzolasyon Kiti

RTA DNA-RNA-Protein izolasyon kiti eş zamanlı olarak kültürize hücre, hayvan dokusu, bakteri, maya, mantar, tüm kan, serum ve plazma gibi biyolojik sıvılardan genomik DNA, toplam RNA ve toplam proteinin izolasyonunu sağlar. Kit içerisinde yer alan silikon-karbid tabanlı kolonlardan birisi ile gDNA saflaştırılması ve RNA saflaştırılması (miRNA dahil tüm RNA’ların bağlanması için donatılmış), ikinci kolonda RNA elüsyonu sonrasında protein elde edilmektedir. Bu işlem neticesinde proteinler tampon çözelti içerisinde elue edildikten sonra herhangi ek bir temizleme protokolü gerektirmeksizin arzu ettiğiniz uygulamada kullanabilirsiniz.  Proteinler doğrudan western blot, ELISA, kütle spektroskopisi yöntemlerinde kullanılabilmektedir. Bu kit mikroRNA profilleme, gen ekspresyonu, sinyal yolakları, gen susturma, biyobelirteç tespiti gibi genom, proteom ve transkriptom çalışmalarında kullanılabilmektedir. RTA DNA-RNA-Protein izolasyon kitinin özellikle az miktarda olan biyopsi materyalleri gibi eldesi zor biyolojik materyallerin karakterizasyonunda da kullanılması öngörülmektedir. Bunun yanı sıra DNA RNA ve protein aynı örnek numunelerden elde edildiği için elde edilen veriler hem daha güvenilir hem de birbirine paralel sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 
 

Başlangıç Materyali 10-50 mg doku, 200 ul kan, 1 x 107 hücre
Örnek Tipi Doku, kan, hücre (Bakteri, maya, küf ve herhengi bir hücre kültürü)
Protokol Süresi 1 saat
Teknoloji Silika spin kolon
Downstream Uygulamalar *PCR
*RT-PCR
*Klonlama
*Genotiplendirme
*Sekanslama
*Yeni Nesil Sekanslama
 
Ürün Reaksiyon sayısı/kit Kat# GTIN
RTA DNA RNA Protein İzolasyon Kiti 50 test 09043050  8698918035829
RTA DNA RNA Protein İzolasyon Kiti 100 test 09043100  8698918035836
RTA DNA RNA Protein İzolasyon Kiti 250 test 09043250  8698918035843

© 2017 Rtalabs - Tüm Hakkı Saklıdır. Bilgi Toplama Hizmetleri