English

H.Pylori Urease Testi, Kuru Format (Helident Dry), mide biyopsilerinde Helicobacter pylori’nin üreaz enzim aktivitesini gözlemlemek için kullanılır.

Katalog No05029
Ambalaj50 test / 1 kutu
Saklama Koşulu2 – 25 °C
Raf Ömrü24 ay
English