English

RTA Solunum Örneklerinden Genomik DNA İzolasyon Kiti balgam, bronkoalveoler lavaj veya bronkial salgılarda bulunan herhangi bir organizma veya hücreden (ökaryot hücre, tüberküloz kompleksi, Pneumocystis jirovecii vb.) DNA ekstraksiyonu için kullanılan vücut dışı nükleik asit ekstraksiyon sistemidir. Solunum örneklerinden elde edilen yüksek saflıkta genomik DNA, tüberküloz, zatürre gibi hastalıkların klinik tanısında kullanılır. Bu kit RTA Real Time PCR Kitleri ile birlikte kullanılmak üzere örnek hazırlamak için tasarlanmıştır. Saflaştırılan genomik DNA daha sonra PCR, Real-Time PCR, klonlama, RFLP analizi ve sekanslama gibi moleküler araştırma ve tanı uygulamalarında kullanılabilir.

Özellikler
Başlangıç Materyali300 µl
Örnek TipiBalgam, bronkoalveoler lavaj veya bronkial salgılar gibi klinik örnekler
Protokol Süresi75 dk
İzolasyon TeknolojisiSilika Spin Kolon
Downstream Uygulamalar• PCR, RT-PCR
• Klonlama (özümleme, ligasyon)
• DNA Dizileme
• RFLP Analizi
Ürün Reaksiyon sayısı/kit Kat#GTIN
RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti50 Test 090270508698918030022
RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti100 Test 090271008698918030039
English