English

Kısa Tanım

RTA MTBC Real Time PCR Kiti tükürük, bronkoalveoler lavaj veya bronşial salgılardan M. tuberculosis complex (M. tuberculosis,M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. canettii, M. microti, M. pinnipedii) tespiti için kullanılan bir in vitro nükleik asit amplifikasyon kitidir.

RTA MTBC Real-Time PCR Kiti MTBC genomunun oldukça korunaklı bölgesinin Real Time PCR ile amplifikasyonu ve tespiti için tasarlanmıştır. Floresan emisyonu miktarının DNA miktarına orantılı olarak arttığı hidroliz probu metodu kullanan reaksiyon sırasında nükleik asit miktarı online olarak izlenebilir.

Bu kit en iyi performans için RTA Klinik Örneklerden Mikobakteri DNA İzolasyon Kiti ile birlikte kullanılmak üzere valide edilmiştir. Farklı izolasyon kiti kullanmak performans karakteristiklerini olumsuz etkileyebilir.

RTA MTBC REAL TİME PCR KİTİ PERFORMANSI

Özellikler
Analitik Hassasiyet0,31 kopya /µL
Örnek TipiTükürük, bronkoalveoler lavaj ve bronşial salgılar
İç KontrolEkstraksiyon sırasında liziz tampon çözeltisi içine eklenir.
Spesifite%99

SİPARİŞ BİLGİLERİ

ÜrünReaksiyon sayısı/kitKat#GTIN
RTA MTBC Real-Time PCR Kiti25 Test090160258698918035010
RTA MTBC Real-Time PCR Kiti100 Test 090161008698918035027
English