English

RTA DNA-RNA-Protein izolasyon kiti eş zamanlı olarak kültürize hücre, hayvan dokusu, bakteri, maya, mantar, tüm kan, serum ve plazma gibi biyolojik sıvılardan genomik DNA, toplam RNA ve toplam proteinin izolasyonunu sağlar. Kit içerisinde yer alan silikon-karbid tabanlı kolonlardan birisi ile gDNA saflaştırılması ve RNA saflaştırılması (miRNA dahil tüm RNA’ların bağlanması için donatılmış), ikinci kolonda RNA elüsyonu sonrasında protein elde edilmektedir. Bu işlem neticesinde proteinler tampon çözelti içerisinde elue edildikten sonra herhangi ek bir temizleme protokolü gerektirmeksizin arzu ettiğiniz uygulamada kullanabilirsiniz.  Proteinler doğrudan western blot, ELISA, kütle spektroskopisi yöntemlerinde kullanılabilmektedir. Bu kit mikroRNA profilleme, gen ekspresyonu, sinyal yolakları, gen susturma, biyobelirteç tespiti gibi genom, proteom ve transkriptom çalışmalarında kullanılabilmektedir. RTA DNA-RNA-Protein izolasyon kitinin özellikle az miktarda olan biyopsi materyalleri gibi eldesi zor biyolojik materyallerin karakterizasyonunda da kullanılması öngörülmektedir. Bunun yanı sıra DNA RNA ve protein aynı örnek numunelerden elde edildiği için elde edilen veriler hem daha güvenilir hem de birbirine paralel sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Özellikler
Başlangıç Materyali10-50 mg doku, 200 ul kan, 1 x 107 hücre
Örnek TürüDoku, kan, hücre (Bakteri, maya, küf ve herhengi bir hücre kültürü)
Protokol Süresi1 saat
TeknolojiSilika spin kolon
Downstream Uygulamalar *PCR
*RT-PCR
*Klonlama
*Genotiplendirme
*DNA Dizileme
*Yeni Nesil DNA Dizileme
ÜrünReaksiyon sayısı/kit Kat#GTIN
RTA DNA RNA Protein İzolasyon Kiti50 test090430508698918035829
RTA DNA RNA Protein İzolasyon Kiti100 test090431008698918035836
RTA DNA RNA Protein İzolasyon Kiti250 test090432508698918035843
English