ORTAĞIN ADI, SOYADI, ÜNVANI
SERM. PAYI (TL)
(%)
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.
7.392.324,59
17,20%
Güler Yatırım Holding A.Ş.
5.237.891,15
12,19%
Diğer
30.339.998,26
70,61%
TOPLAM
42.970.214,00
100%
WhatsApp

Merhaba!
Sorularınız için WhatsApp üzerinden veya rta@rtalabs.com.tr üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

X
Çevrimiçi RTA Laboratuvarları
WhatsApp

Merhaba!
Sorularınız için WhatsApp üzerinden veya rta@rtalabs.com.tr üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

X
Çevrimiçi RTA Laboratuvarları